Poland – Mistrzostwa Mazowsza Szkó Podstawowych

– Single Mskie 4-6* (Billares SAM) –

Rank. Player
1 Danylo KORANOWSKI (POL)
2 Stanisaw MILEWSKI (POL)
3 Mikoaj KOLLESISKI (POL)
4 Kajetan FIGIEL (POL)
5 Jan BRONNER (POL)
6 Cezary KIEDROWSKI (POL)
7 Arkadiusz MAGIERSKI (POL)
8 Mateusz ADOSZ (POL)
9 Borys GOSK – KRASISKI (POL)
10 Bartosz RKAWEK (POL)
11 Jan RUZIKOWSKI (POL)
12 Janusz GRABOWSKI (POL)
13 Idzi UKOWSKI (POL)
14 Franciszek NIEMIEC (POL)
15 Micha DROBIK (POL)
16 Aleksander WHYTE VENABLES (POL)
17 Tomasz GUCWA (POL)
18 Jan CIAKOWSKI (POL)
19 Dominik RADZKI (POL)
20 Micha PITKOWSKI (POL)